Một số vấn đề về đơn xin nhập học tạm thời

0
321
Đánh giá post

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn ra gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Vì dịch bệnh mà học sinh không thể tham gia học trực tiếp tại trường, về địa phương nơi mình sinh sống. Vậy làm thế nào để tham tiếp tục việc học tập. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề liên quan đến việc nhập học tạm thời. Khi nào cần nộp đơn xin nhập học tạm thời. Mẫu đơn xin nhập học tạm thời và hướng dẫn viết đơn xin nhập học tạm thời.

đơn xin nhập học tạm thời
Một số vấn đề về đơn xin nhập học tạm thời

Nhập học tạm thời là gì?

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương và nhu cầu thực tế của học sinh tại các trường học, cơ sở giáo dục, sẽ có những trường hợp học sinh không thể trở lại trường đang theo học trước đó theo thông báo của nhà trường. Có thể trong thời gian nghỉ lễ, học sinh đã về quê thăm ông bà… và các lý do khác, nay dịch bệnh xảy ra và chưa thể trở lại địa phương đang sinh sống. Để tạo điều kiện cho học sinh trên cả nước được tiếp tục học tập, các cơ sở giáo dục, trường học sẽ tiến hành tiếp nhận, tạo điều kiện tham gia học tập cho các bạn học sinh có nhu cầu, nguyện vọng vào học tạm thời tại trường nơi đang cư trú trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Trong các văn bản, quy định về giáo dục, không đề cập đến khái niệm về nhập học tạm thời. Đây là khái niệm được xuất hiện tại thời điểm dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn. Về lý thuyết, có thể hiểu, nhập học tạm thời là việc học sinh nhập học tạm tại một ngôi trường – nơi đang cư trú trong thời gian phòng chống dịch COVID – 19. Sau khi hết thời gian dịch COVID – 19, học sinh có thể trở về địa phương nơi trước đó học sinh đã sinh sống thì học sinh thực hiện các thủ tục hành chính để tiếp tục tham gia học tập tại ngôi trường trước đó đang theo học.

Khi nào cần nộp đơn xin nhập học tạm thời?

Học sinh có nhu cầu theo học tạm thời tại các ngôi trường trên địa bàn toàn quốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 thì sẽ tiến hành làm đơn để liên hệ với trường nơi mong muốn theo học tạm thời. Các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ tiếp nhận nhu cầu học tạm thời của các em học sinh.

Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo thông tin về việc thời gian tiếp nhận học sinh học tạm thời từ các địa phương khác tại các cơ sở giáo dục, trường học tại địa phương đang tạm thời sinh sống. Sau khi kết thúc kì nghỉ hè năm 2021, học sinh cả nước phải tiếp tục học tập nên thời gian nộp đơn xin nhập học tạm thời sẽ vào thời điểm đầu năm học 2021-2022. Phụ huynh cần lưu ý về thời gian để đảm bảo học sinh được tiếp tục theo đúng tiến độ học tập.

Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội và dịch bệnh chấm dứt, học sinh trở về địa phương và theo học tại ngôi trường cũ thì ngôi trường học sinh theo học tạm thời sẽ thực hiện việc xác nhận kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Để đảm bảo học sinh đủ điều kiện để tiếp tục chương trình học.

Có thể bạn quan tâm: chuyển trường chuyển lớp

Mẫu đơn xin nhập học tạm thời

Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo mẫu đơn xin nhập học tạm thời sau đây:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………………………………………

TRƯỜNG ………………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC TẠM THỜI LỚP ………….

(tạm thời trong thời gian áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg do dịch bệnh Covid-19

hoặc do dịch bệnh Covid-19 không thể tham gia học tập tại nơi cư trú)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ……………………………….

Tôi tên là:…………………………………………………..…………………………………

Là phụ huynh/người giám hộ:………….…………….…………….…………….…của:

Học sinh:…………………………….……Giới tính:(Nam/Nữ)………………….…………

Ngày tháng năm sinh:…….…………..….  Nơi sinh: ……………………………………

Dân Tộc: .……………………………………Tôn giáo:……………………………………

Số điện thoại của học sinh: …………..………..…………………………………………

Email của học sinh: ………………………………………………………………..………

Địa chỉ theo hộ khẩu(số nhà/đường/quận,huyện/tỉnh.thành phố): ……………………

…………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại(số nhà/đường/quận,huyện/tỉnh.thành phố) : …………………………

…………………………………………………………………………………………………

Họ và tên cha:…………………….…………Năm sinh:…………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………… Số điện thoại:………………………………

Họ và tên Mẹ: :…………………….…………Năm sinh:…………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………… Số điện thoại:………………………………

Họ tên người giám hộ:…………………….…………Năm sinh:………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………… Số điện thoại:………………………………

Là học sinh lớp ……. – Năm học 20… – 20… tại Trường ……………………………….

Quận/ Huyện:…………………….…… Tỉnh/TP: ……………………….…………….…

Chọn Ban Xã Hội □ hoặc   Tự nhiên □ (đối với lớp 12/THPT)

Lý do: ………….…………….…………….…………….…………….…………….………

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…

Tôi làm đơn này xin được nhập học tạm thời cho con tôi tại trường THPT Tây Thạnh trong thời gian giãn cách do dịch bệnh Covid-19.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội quy, nghĩa vụ theo quy định của trường và sẽ quay lại trường học cũ khi …………………………………………..(hết thời gian áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg hoặc có thể trở về địa phương cư trú).

 

 

 

 

 

 

 

 

.………., ngày …. tháng …. năm ………..

Phụ huynh/Người giám hộ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 …………………………………………

Tham khảo thêm về: thủ tục nhập học

Hướng dẫn viết đơn xin nhập học tạm thời

Phụ huynh và học sinh tham khảo cách viết đơn xin nhập học tạm thời sau đây:

  • Đối với phần tiêu đề: Ghi đơn xin nhập học tạm thời, ghi cụ thể lớp mấy để nhà trường xem xét và xếp lớp phù hợp với tiến độ học tập của học sinh.
  • Phần thông tin của học sinh: Điền đầy đủ các thông tin họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, tôn giáo, số điện thoại và địa chỉ email của học sinh(nếu có), lớp và trường học đang theo học trước đó. Ngoài ra cần ghi rõ địa chỉ theo hộ khẩu và nơi ở hiện tại để nhà trường xem xét tính hợp lý của việc nhập học tạm thời.
  • Phần thông tin của phụ huynh và người giám hộ: Điền đầy đủ họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp, số điện thoại để nhà trường liên hệ.
  • Phần lý do và cam kết: Trình bày lý do đầy đủ và chính xác dẫn đến việc nhập học tạm thời của học sinh và cam kết hoàn tất nghĩa vụ với nhà trường.

Trên đây là mẫu đơn nhập học tạm thời để phụ huynh, học sinh có tham khảo. Để bảo đảm thông tin nhập học chính xác, phụ huynh có thể tham khảo thông tin tại trường dự định cho học sinh theo học tạm thời.

Xem thêm về: đơn xin nhập học lớp 6 trái tuyến

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here