Hồ sơ chuyển trường tiểu học cho con cần những gì?

0
363
Đánh giá post

Nhiều phụ huynh có con em đang học tiểu học có nguyện vong chuyển trường do nhiều nguyên nhân khác nhau như gia đình thay đổi nơi định cư hoặc muốn thay đổi môi trường học tập cho con. Phụ huynh muốn chuyển trường cho con thì cần thực hiện các thủ tục chuyển trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Nhằm giúp phụ huynh không phải lúng túng khi chuẩn bị hồ sơ chuyển trường tiểu học cho con em mình, bài viết dưới đây sẽ đề cập chi tiết đến vấn đề này.

Hồ sơ chuyển trường tiểu học
Hồ sơ chuyển trường tiểu học cho con cần những gì?

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi chuyển trường tiểu học cho con

Theo Thông tư số 28/2020-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Trường tiểu học có quy định về thủ tục và hồ sơ chuyển trường cho học sinh tiểu học. Theo đó quy định Trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn phụ huynh việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ chuyển trường. Theo quy định hồ sơ chuyển trường cho học sinh tiểu học bao gồm:

(i) Đơn xin chuyển trường của phụ huynh học sinh
(ii) Học bạ bản chính;
(iii) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
(iv) Thông tin về tài liệu học tập tại trường đang học, tiến độ thực hiện chương tình học, bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh tại trường;
(v) Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường chuyển đi cấp;
(vi) Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật nếu có;
(vii) Những giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập, thi cử (nếu có).

Nội dung liên quan: Chuyển trường chuyển lớp

Trình tự, thủ tục chuyển trường như sau:

(i) Phụ huynh học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện.
(ii) Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến ghi ý kiến về việc tiếp nhận học sinh vào đơn trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp không tiếp nhận phải ghi rõ lý do và trả lại đơn cho phụ huynh học sinh theo phương thức nhận.
(iii) Phụ huynh học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi đến. Hiệu trưởng nơi chuyển đi có trách nhiệm cho phụ huynh rút hồ sơ học sinh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
(iv) Phụ huynh học sinh nộp toàn bộ hồ sơ chuyển trường cho nhà trường nới chuyển đến.
(v) Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Tìm hiểu thêm tại bài viết: Thủ tục chuyển trường tiểu học

Hồ sơ chuyển trường tiểu học
Hồ sơ chuyển trường tiểu học cho con cần những gì?

Mua hồ sơ chuyển trường tiểu học cho con ở đâu?

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT quy định mẫu đơn xin chuyển trường đối với học sinh tiểu học tại Phụ lục I kèm theo Thông tư:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường1…………………………………..……..…..…………………………

               – Hiệu trưởng trường2………………………………….………….…………………………

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….………………………….…….

Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………………………….……

Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):……………………………………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:………………………………………..……

Là học sinh lớp:………………….. Trường3…………………………………………………………… 

………………………………………….………………………………….……………………….………

Kết quả cuối năm học: …………………….……………………………………………………..………

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ………….…..…………….………

………………………………………………………………………….…..………..…………….……… 

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5…………………..…………..……….………  

………………………………………………………………………………………..…………….………

Lý do:……………….………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)  

 

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến                                             Ý kiến của trường chuyển đi

 

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn
(1) Tên trường nơi chuyển đi;
(2) Tên trường nơi chuyển đến;
(3) Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
(4) Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
(5) Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
(6) Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu;
(7) Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu.

Ông bà có thể nộp hồ sơ xin chuyển trường cho cháu được không?

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu, được xác định như sau:

(i) Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thoả thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ của em chưa thành niên; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh, chị tiếp theo là người giám hộ;

(ii) Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ; nếu không có ai trong số những người thân thích này có đủ điều kiện làm người giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì là người giám hộ.

Theo quy định người có thể nộp hồ sơ và gửi đơn xin chuyển trường tiểu học cho học sinh là cha mẹ hoặc người giám hộ. Như vậy ông bà cũng có thể nộp đơn xin chuyển trường cho cháu khi ông bà là người giám hộ đương nhiên của học sinh tiểu học theo quy định pháp luật của người giám hộ. Hoặc ông bà cũng có thể nộp hồ sơ chuyển trường cho cháu nếu có giấy ủy quyền chăm sóc của cha mẹ học sinh cho ông bà.

Xem thêm các bài viết liên quan đến Nhập học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here