Trình tự thủ tục chuyển trường tiểu học cho con

0
270
Đánh giá post

Nhiều phụ huynh có con đang học tiểu học thường sẽ thực hiện thủ tục chuyển trường cho con khi muốn thay đổi môi trường học tập cho con hoặc chuyển nhà. Sau đây là trình tự, thủ tục chuyển trường tiểu học cho con theo quy định mới nhất mời quý phụ huynh cùng tham khảo.

Thủ tục chuyển trường tiểu học
Thủ tục chuyển trường tiểu học

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển trường tiểu học cho con

Hồ sơ chuyển trường tiểu học cho con bao gồm:

Đơn xin chuyển trường tiểu học cho con do cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đó thực hiện.

Học bạ của học sinh.

Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình học, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật nếu đó là học sinh khuyết tật.

Xem thêm : Chuyển trường chuyển lớp

Các bước cần tiến hành khi chuyển trường tiểu học cho con

Thủ tục chuyển trường trong nước đối với học sinh tiểu học 

Căn cứ Điều 36 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 9 năm 2020 có quy định về các bước tiến hành khi chuyển trường tiểu học cho học sinh như sau:

Bước 1: Nộp đơn xin chuyển trường cho trường tiểu học, nơi mà học sinh đó sẽ chuyển đến

Trình tự thủ tục chuyển trường tiểu học cho con
Nộp đơn xin chuyển trường cho trường tiểu học, nơi mà học sinh đó sẽ chuyển đến

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp Đơn xin chuyển trường bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có) hoặc nộp qua bưu điện cho nhà trường nơi chuyển đến.

Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp nhà trường không đồng ý nhận học sinh thì nhà trường phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Bước 2: Gửi đơn xin chuyển trường tới trường tiểu học nơi học sinh chuyển đi

Trình tự thủ tục chuyển trường tiểu học cho con
Gửi đơn xin chuyển trường tới trường tiểu học nơi học sinh chuyển đi

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường tiểu học nơi học sinh muốn chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường tiểu học cho nhà trường nơi chuyển đi.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ chuyển trường tiểu học cho học sinh

Trình tự thủ tục chuyển trường tiểu học cho con
Chuẩn bị hồ sơ chuyển trường tiểu học cho học sinh

Hồ sơ chuyển trường tiểu học cho học sinh bao gồm:

Đơn xin chuyển trường tiểu học do cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh thực hiện.

Học bạ của học sinh muốn chuyển trường.

Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật nếu học sinh đó là học sinh khuyết tật.

Trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ cho trường tiểu học nơi mà học sinh muốn chuyển đến

Trình tự thủ tục chuyển trường tiểu học cho con
Nộp hồ sơ cho trường tiểu học nơi mà học sinh muốn chuyển đến

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh là người nộp hồ sơ cho trường tiểu học.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Xem thêm: Nhập học

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học từ nước ngoài về 

Đối với học sinh trong độ tuổi học tiểu học từ nước ngoài về nước học tập, phụ huynh thực hiện thủ tục chuyển trường theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 9 năm 2020 về thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học từ nước ngoài về như sau:

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học về từ nước ngoài với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có) hoặc nộp qua bưu điện.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học nơi học sinh muốn chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn. Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do không nhận học sinh đó vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Xem thêm: Xin chuyển trường cho con

Quyền được học tập của học sinh tiểu học trong đó có quyền được chọn trường, chuyển trường cụ thể như sau:

Học sinh được học ở một trường, một lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học sao cho thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú. Học sinh được học tập, được giáo dục để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

Học sinh được chọn trường học khác phù hợp hoặc được chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

Trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường trong độ tuổi tiểu học, học sinh từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam nếu có nguyện vọng chuyển đến học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.

Học sinh khuyết tật được học hòa nhập ở một trường tiểu học. Học sinh khuyết tật được học và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh; được đảm bảo các điều kiện để học tập và rèn luyện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here